Privacy statement

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.
1. Verzamelde gegevens
2. Gebruik van verzamelde gegevens
3. Delen van gegevens met derden
4. Beveiliging van gegevens
5. Bewaartermijn van gegevens
6. Jouw rechten
7. Wijzigingen in de privacyverklaring
8. Contactgegevens
Lees onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

1. Verzamelde gegevens

Wij verzamelen geen gegevens van bezoekers van de website. Enkel worden er gegevens van (geregistreerde) gebruikers opgeslagen.

1.1 Persoonlijke gegevens

Van gebruikers verzamelt Weedo de volgende persoonlijke gegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer*
  • Laatste inlogdatum
* Deze gegevens zijn optioneel.
Deze gegevens worden opgeslagen wanneer een gebruiker zich registreert op de website, of met instemming van de gebruiker door een beheerder wordt geregistreerd.
De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Een laatste inlogdatum wordt opgeslagen zodat een inactieve gebruiker kan worden verwijderd uit het systeem. Dit ter bevordering van de privacy van deze gebruiker.

1.2 Afgeleide (bewaarde) gegevens

Weedo is een platform dat wordt gebruikt om gegevens van leden, vrijwilligers, klanten, of andere groepen mensen te beheren. Deze gegevens worden door de gebruiker zelf ingevoerd en opgeslagen. Weedo slaat deze gegevens op en maakt deze toegankelijk voor de gebruiker.
Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Wordt een gebruiker ingevoerd door een beheerder, dan is de uitvoerende beheerder verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de betreffende persoon.

1.3 Cookies

Weedo maakt geen gebruik van analytische cookies. Wel wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze cookies worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

2. Gebruik van verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Om de gebruiker te identificeren
  • Om de gebruiker te voorzien van de gevraagde diensten
  • Om de gebruiker te informeren over de diensten van Weedo
  • Om de gebruiker te informeren over wijzigingen in de diensten van Weedo
  • Om de gebruiker te informeren over wijzigingen in de privacyverklaring

3. Delen van gegevens met derden

Weedo deelt geen gegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

4. Beveiliging van gegevens

Weedo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Weedo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

5. Bewaartermijn van gegevens

Weedo bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Na het verwijderen van een gebruiker, worden de persoonlijke gegevens van deze gebruiker binnen 365 dagen compleet verwijderd uit het systeem. Deze gegevens worden zo lang bewaard om planningen en andere gegevens te kunnen behouden. Na deze periode zijn de gegevens niet meer terug te halen.

6. Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Weedo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

Weedo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

8. Contactgegevens

Weedo is een product van MHWebdevelopment.nl. Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via .

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2024