Introductie
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de dienst 'Weedo' (Weedo.nu) van MHWebdevelopment (MHWD). U dient zich ervan bewust te zijn dat MHWebdevelopment niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. MHWebdevelopment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van onze dienst
Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienst vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MHWebdevelopment of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MHWebdevelopment of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Op dit moment verzamelen wij geen cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wel kan er één cookie geplaatst worden bij het inloggen op onze dienst. Deze cookie bevat enkele gegevens waaronder het registratienummer (ID) van de gebruiker zodat hij of zij ingelogd kan blijven voor een langere periode. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Antagonist (webhosting)
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Antagonist (email)
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien of veranderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Het verwijderen van persoonsgegevens kan op verzoek door contact ment ons op te nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Gegevens die onze dienst verzamelt
Als u zich aanmeldt bij onze dienst vragen wij u om enkele persoonsgegevens en daarnaast verzamelen wij nog enkele andere gegevens van personen die zich hebben aangemeld. Hieronder vindt u een overzicht van deze gegevens.
Deze gegevens zijn zichtbaar voor en aan te passen door MHWebdevelopment en de organisatoren van de organisatie waarvoor u uitkomt.

Email adres
Wij vragen u om een email adres. Deze gebruiken wij om deze persoon op de hoogte te stellen van wijzigingen m.b.t. inschrijvingen voor taken binnen de planner of wijzigingen van de privacy voorwaarden.

Volledige naam
Wij vragen personen die zich aanmelden voor onze dienst om hun volledige naam (voornaam en achternaam). Dit is nodig zodat organisatoren van een evenement kunnen zien wie zich voor een taak heeft ingeschreven.
Daarnaast zijn de voor- en achternaam nodig voor het systeem om automatisch een gebruikersnaam samen te stellen.

Wachtwoord
Om in te kunnen loggen vragen wij naast een email adres aan personen ook een wachtwoord te verschaffen. Deze zal worden opgeslagen op de beveiligde servers van MHWebdevelopment of die van een derde partij door middel van 'one way encryption'. Dit houdt in dat het wachtwoord wordt versleuteld op een manier waardoor deze niet meer te ontsleutelen is. Op deze manier kan niemand het wachtwoord achterhalen. Wanneer personen inloggen met een wachtwoord zal deze eerst versleuteld worden en daarna vergeleken worden met het opgeslagen versleutelde wachtwoord. Op deze manier kan MHWebdevelopment de authenticiteit van de persoon controleren.

Telefoon
Wij vragen personen die zich aanmelden voor onze dienst om een telefoonnummer. Dit telefoonnummer kan door de organisatoren van de organisatie waarvoor u uitkomt worden gebruikt om u op korte termijn op de hoogte te brengen van (wijzigingen binnen) evenementen van deze organisatie.

Inlog datum en tijdstip
Wij verzamelen de data en tijdstippen van momenten waarop personen een poging doen tot inloggen. Op deze manier kan het systeem sessies beïndigen na bepaalde perioden.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

MHWebdevelopment
https://mhwd.nl
Van hasseltlaan 46e
2625HC Delft
info[at]weedo.nu